do początku mapa serwisu kontakt  
OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  Jana Brzechwy w Kościerzynie został wskazany do realizacji zadań wiodącego Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Kościerskiego. 

W związku z realizacją rządowego programu „Za życiem” proponujemy dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.